Unika besökare sedan

2010-04-05:

Arrangör: Garnisonmuséet Hässleholm Vänner

Webmaster: Anders Hansson

Uppdaterad 2020-08-03

Hem Program Fotogalleri

Klicka på "Ert namn här" för att skicka ett meil till oss så kontaktar vi er för mer information om hur ni kan sponsra vår verksamhet.

Möllerödsdagarna

Marknadsför din sida också

klart.se

Sista helgen i Augusti Mail: info@mollerod.se?subject=Sponsor till Möllerödsdagarna INSTÄLLT!

Klicka på "Ert namn här" för att skicka ett meil till oss så kontaktar vi er för mer information om hur ni kan sponsra vår verksamhet."Möllerödsdagarna" har inte till syfte att

glorifiera våld och krig!


"Möllerödsdagarna" är ett opolitiskt evenemang som varken stödjer eller samarbetar med några politiska organisationer eller partier. Vi stödjer inga organisationer som utnyttjar militärhistoriska teman i syfte att föra en politisk agenda och vi har inget samarbete med eller kopplingar till organisationer som återspeglar politiskt färgade militärhistoriska enheter.


Vi fördömer de brott och övergrepp mot mänskligheten som krimi-nella regimer såsom Nazityskland, Sovjetunionen m.fl. historiskt gjort sig skyldiga till. Evenemangets arrangör motsätter sig all form av rasism och antisemitism, våld mot medmänniskor, odemokratiska åsikter och diskriminerande handlingar.


Med vördnad för de människor som fallit offer för krigsförbrytelser och totalitära regimer tillåts ingen som inte respekterar ovanstående åsikter att delta på Mölleröd.

arrangeras “Möllerödsdagarna”.

Ett event för alla som är intresserade av militär historia!

På grund av den rådande pandemin är Möllerödsdagarna inställda i år!

INSTÄLLT!